Rezultate selecţie dosare

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 15.03.2021, proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condiţiilor de participarestabilite prin Anunţul nr.113 din 10.02.2021.