Organizare concurs post contabil-şef, grad II

Sport Club Municipal Zalău, cu sediul în Zalău, str. P-ţa Iuliu Maniu, nr.3, Judeţul Sălaj, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată: 1 post vacant de conducere – contabil şef grad II.

Condiţii specifice:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, ştiinţe sociale;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: confidenţialitate, obiectivitate, responsanilitate, profesionalism.

Data şi locul de desfăşurare a concursului – Sport Club Municipal Zalău:

  • proba scrisă va avea loc în data de 25.05.2021, ora 10:00;
  • interviul se va susţine în data de 28.05.2021, ora 10:00.

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la sediul Sport Club Municipal Zalău, str. P-ţa Iuliu Maniu, nr. 3, Zalău, judeţul Sălaj, până în data de 13.05.2021, orele 16:00.

Relaţii suplimentare cu privire la desfăăşurarea concursului se pot obţine de la sediul Sport Club Municipal Zalău, str. P-ţa Iuliu Maniu, nr.3, Zalău, judeţul Sălaj.

telefon: 0260610550/int.170, Dl. Ţârle Doru Marcel