Anunț

Sport Club Municipal Zalău organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de contabil șef gradul II în data de 26.07.2021 pe perioadă nedeterminată. ⇒Anunț concurs 2021⇐

Punctaj final concurs contabil-şef

Centralizatorul nominal cu punctajele finale obtinute de candidaţii înscrişi la concursul din data de 25.05.2021, organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de contabil-şef, gradul II din cadrul clubului sportiv Sport Club Municipal Zalău.

Rezultate interviu concurs contabil şef

Centralizator nominal cu punctajele obţinute la interviu de către candidaţii înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de contabil şef din cadrul clubului sportiv Sport Club Municipal Zalău.

Rezultate proba scrisă concurs contabil şef

Centralizatorul nominal cu punctajul obţinut la proba scrisă de către candidaţii înscrişi la concursul din 25.05.2021, în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de contabil şef din cadrul Clubului Sportiv – Sport Club Municipal Zalău.

Rezultate selecţie dosare post contabil-şef

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pentru concursul organizat în data de 25.05.2021, proba scrisă, în urma verificării de către Comisa de concurs a îndeplinirii condiţiilor de participare, stabilite prin anunţul nr. 213 din 28.04.2021.

Organizare concurs post contabil-şef, grad II

Sport Club Municipal Zalău, cu sediul în Zalău, str. P-ţa Iuliu Maniu, nr.3, Judeţul Sălaj, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată: 1 post vacant de conducere – contabil şef grad II. Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, …