Anunț – achiziții servicii catering

Sport Club Municipal Zalău intenționează să achiziționeze servicii de catering, prevăzute în Anexa 2, în baza art.68, alin.(l), litera h și a art. I I l, alin. (l ) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, conform procedurii proprii privind atribuirea contractelor de achiziții publice pentru servicii ale căror coduri CPV se regăsesc în Anexa 2.

RAPORTUL PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE CATERING

PROCES VERBAL DE DESCHIDERE A OFERTELOR

PROCES VERBAL DE EVALUARE A OFERTEI TEHNICE

PROCES VERBAL DE EVALUARE A OFERTEI FINANCIARE

Anunt de participare

Caiet de sarcini

Declaratie functii

FORMULARE MODEL

Instructiuni pentru ofertanti

Model de contract